Fastigheter

Vår första fastighet köptes 1992 för att samla våra företag under samma tak. Fastigheten, som är på 9600 m2 placerades i ett separat bolag, som fick namnet, Falkviks FöretagsCenter. Vi ville skapa en miljö där våra egna bolag tillsammans med våra hyresgäster kunde utvecklas under devisen - där människor och företag möts utvecklas idéer - . Idag finns där ett 10 tal företag med totalt cirka 60 anställda som omsätter nära 200 MKr per år. Vi utvecklar våra fastigheter genom att stötta våra kunder i deras verksamhet!

Vi har samma inriktning i våra övriga fastigheter, Slottsvallens FöretagsCenter, som vi bildade 1996 och Skansvikens FöretagsCenter, som bildades 2002.