Slottsvallen FC

Adress
Löparevägen, Sölvesborg

Hyrbar yta
4.200 m2, kontor-, lager-, butiks- och produktionsytor.

Hyresgäster Verksamhet
Posten

Postverksamhet

Växjöbagaren AB Distributionscentral för bröd
JT Plåt AB Plåtslageri
Ventex AB Installatör av ventilationsanläggningar
Högman Bukowski Promotion Tryckeri


Tillgängliga ytor att hyra

  • Inga tillgängliga ytor för tillfället!

Övrigt
Fastigheten ligger i ett expansivt område, centralt utmed gamla E22. Bland intilliggande verksamheter kan nämnas,
byggföretag, VVS företag, bilservice, försäljning och service inom cykel, skog & trädgård.