Industriprodukter

Trading – handel med industriprodukter

Land Produkter
Japan - Ingredienser för "functional foods"
Taiwan

- Motordelar
- Reservdelar till kraftverk

Singapore

- Motordelar
- Resevdelar till ubåtar

Mellan östern

- Pumpar
- Reservdelar till kraftverk

Afrika

- Reservdelar och komponenter till vattenkraftverk
- Reservdelar till fordon
- Skolutrustning
- Telefonstolpar
- Resevdelar till tåg och järnvägar