Internationell Handel

Alligators internationella handel

Hur började det?

1982 fick vi en förfrågan på 16.000 telefonstolpar från Tanzania från ett handelsföretag, som ägdes av Said Namoyo. Detta var vår första internationella affär, vi lyckades att ta en del av stolpaffären och fick en order på 8.000 telefonstolpar.

En mothandelsaffär av tanzanianska T-shirts var början till ett nytt företag i gruppen, Fruit Distribution AB, som fortfarande är i profilklädesbranschen och nu är exklusiv representant för världens största T-shirtstillverkare, det USA baserade Fruit of the Loom.

Sedan följde affärer med länder som Etiopien, Kenya, Zimbabwe, Mocambique, Saudi Arabia, Iran, Singapore och Taiwan.

1991 påbörjade vi försäljning av förädlade trävaror till Japan. 2004 levererade vi 40.000 m3 trävaror till Japan genom vårt systerbolag, Scandian Trade Corporation i Yokohama.

Vår förmåga att bygga relationer med människor från olika kulturer är nyckeln till våra framgångar.

 

Internationell handel - trading

Alligator är verksamma inom såväl import som export med ett brett varuutbud. Varor och tjänster levereras i enlighet med våra kunders behov. Vi är specialister på att hitta produkter som ger kunderna teknisk och kommersiell tillfredsställelse.

Vi har utmärkta kontakter med skandinaviska leverantörer av förädlade trävaror och industriprodukter.