Atena

Alligator AB har 3 anställda, i Teko Tryck AB har vi upp till 20 anställda under högsäsong och i vårt japanska systerbolag, Scandian Trade har vi 1 anställd.

Företag Verksamhet
Station 10 AB

Moderbolag

Alligator International Trading AB

Internationell handel - trading

Teko Tryck AB

Textiltryckeri

Falkviks FöretagsCenter

Fastigheter

Skansvikens FöretagsCenter

Fastigheter

Slottsvallens FöretagsCenter

Fastigheter

Scandian Trade Japan

Systerbolag - handel - trading