Ekonomi

Ägare
Station 10 AB, moderbolag, ägs av grundaren Nils-Gunnar Persson.

Ekonomi
Alligator AB har under flertalet år tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem