Vision

Mission
Att förena människor och företag och göra dem till framgångsrika affärspartners.

Vision
Alligators ägare önskar fortsatt ett lönsamt företag som gör internationella affärer genom ett personrelaterat nätverk. Alligator skall utveckla affärer, relationer och kapital på ett sätt, som tillfredsställer såväl kunder som leverantörer.

Alligator utvecklar mervärden för kunder och leverantörer genom sina kvalificerade medarbetare och deras erfarenheter och kunskaper inom internationell handel, teknik, logistik och genom att utnyttja effektiva affärssystem.

Vi behandlar våra kunder, leverantörer och kollegor med respekt, vi visar förtroende och villighet att samarbeta.

Affärsidé
Alligator skall utveckla personrelaterade affärskontakter och agentnät, primärt i Japan, Fjärran Östern, Mellersta Östern och Afrika och där sälja Europeiska industriprodukter, trävaror med mervärden som ger konkurrenskraft och kundtillfredsställelse.